Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
OZV č.3/2006-Požární řád obce

25.11.2006

zrušuje se

OZV č.2/2009-kterou se mění a doplňuje OZV č.3/2006-Požární řád obce

19.3.2009

zrušuje se

OZV č.3/2007-o symbolech obce

18.7.2007

OZV č.1/2015-o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Erpužice

1.4.2015

OZV č.3/2009-o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb 

     1.1.2010

 OZV č.1/2011 - o místním poplatku ze psů

3.2.2011 

 OZV č.3/2011 - kterou se mění a doplňuje OZV o veřejném pořádku

9.3.2011 

 OZV č.1/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4.1.2016 

OZV č.2/2016 - o nočním klidu a regulaci hlučných činností

30.9.2016

OZV č.1/2017 - kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ

1.9.2017

OZV č.2/2017 - kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ  
OZV č.1/2018 - kterou se zrušuje OZV č. 3/2006 a č. 2/2009

22.12.2018

OZV č.2/2018 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2002 22.12.2018

Směrnice

Řád veřejného pohřebiště - Směrnice 1/2018 1.1.2019
   
   
   
   

Důležité zákony

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých                                          zákonů

 

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád

 

zák. č.   89/2012 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

Usnesení zastupitelstva

 1 - 3.11.2014

7 - 19.4.2015

13 - 23.11.2015

20 - 12.7.2016.pdf

 2 - 2.12.2014

 8 - 1.6.2015

14 - 4.1.2016 21 - 8.8.2016.pdf
 3 - 15.12.2014

 9 - 14.7.2015

15 - 18.2.2016  22 - 14.9.2016.pdf
 4 - 13.1.2015

 10 - 10.8.2015

 16 - 17.3.2016 23 - 24.10.2016.pdf
 5 - 11.2.2015

 11 - 9.9.2015

 17 - 4.4.2016 24 - 23.11.2016.pdf

 6 - 23.3.2015

 12 - 5.10.2015

 18 - 2.5.2016

25 - 29.12.2016.pdf 
   

19 - 30.5.2016

 
       
       

Oznámení

Oznámení

Datum

 

 

 

Vyhledat v textu

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

kontakt pověřenec2 GDPR.pngportál územních samospráv
www.epusa.cz

portál CzechPoint
http://www.czechpoint.cz/web/

portál Plzeňského kraje
http://www.plzensky-kraj.cz/

Věřili jste tomu, že pňovanský železniční most projde kompletní rekonstrukcí a provoz na lokálce bude pokračovat ?
a) Ano, věřil/a
  
 220
b) Ano, nedovedu si představit, kdyby most byl uzavřen a lokálka tak zanikla
  
 21
c) Ne, nevěřil/a
  
 15
d) Je mi to úplně jedno
  
 30

Návštěvnost stránek

130185