Obec Blahousty leží při soutoku řeky Mže a Úterským potokem. Dnes je přístupná prakticky pouze od západu, protože z ostatních stran ji obklopují vody nově vybudované Hracholuské nádrže. Současně nevýrazná zástavba obce je soustředěna kolem malé návsi a značně narušena novějšími budovami.

     Blahousty patří mezi obce, o kterých máme písemné zprávy již z první poloviny 13. století. Roku 1237 se připomíná Ratmír, syn Lupoldův, píšící se roku 1247 společně s bratrem Protivou „de Rachow et de Blahouzt“. Protiva se pak na Blahoustech připomíná ještě roku 1251.
     Důležitá zpráva pochází z roku 1318, kdy se dovolával spravedlnosti Havel z Malešic, podávající žalobu na Protivu z Vracovic , jenž mu zničil „munitio“ v Blahoustech. To je tedy první přímá zpráva o panském sídle- tvrzi v této obci, kterou jsme zde mohli předpokládat pouze z predikátů. Další zprávy jsou již mladší. Až roku 1379 se jako majitelé Blahoust připomínají bratři Heřman a Protiva, z nichž druhý je znám z písemných pramenů i z dalších let a na tvrzi tu seděl pravděpodobně až do roku 1405. Po něm pak následovalo několik příslušníků rýzmberského rodu – Půta Černý, v letech 1427-1442 Pavlík Mnich a v letech 1449-1492 Jan Mníšek, zvaný roku 1486 Jan Mnich z Blahoust. Blahousty se vyskytují v pramenech dále až roku 1544, kdy mezi majetkem Jana Markvarta z Hrádku jsou popisovány též Blahousty, jmenovitě ves a poddanské dvory s příslušenstvím. Posléze ji získalo město Stříbro a na konec byla připojena k trpístskému panství.
     Vlastní tvrz pravděpodobně ještě během 15. století zanikla, protože dále o ní není žádná zpráva. Doposud se ji nepodařilo lokalizovat.  
 

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

kontakt pověřenec2 GDPR.pngportál územních samospráv
www.epusa.cz

portál CzechPoint
http://www.czechpoint.cz/web/

portál Plzeňského kraje
http://www.plzensky-kraj.cz/

Návštěvnost stránek

150677