Archiv

Zpět na současné zakázky
Název Obor Cena Uzávěrka
Oprava břehové zdi - návesní rybník Malovice Stavební práce a… 600000 11. 9. 2018 11:00
Energetické úspory v bytových domech č.p.52-55, Er Stavební práce a… 4500000 27. 8. 2018 11:00
Pěstební opatření na dřevinách správního území obc Údržba zeleně a… 1700000 27. 8. 2018 11:00
Polní cesta z Blahoust Stavební práce a… 630000 31. 5. 2018 11:00
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Stavební práce a… 800000 30. 5. 2018 11:00
Stavební úpravy zázemí sportovního areálu v Erpuži Stavební práce a… 900000 2. 5. 2018 11:00
Erpužice - zateplení 5 bytových domů a realizace k Stavební práce a… 18100000 23. 4. 2018 14:00
"Bytové domy č.p.44-48, Erpužice - projekt energet Stavební práce a… 18100000 12. 3. 2018 11:00
Rekonstrukce hráze vodní nádrže v Malovicích Vodohospodářství a… 796919 25. 10. 2017 11:00
Stavební úpravy obecního úřadu - I. etapa Stavební práce a… 1990000 27. 9. 2017 11:00
Rekonstrukce obecního úřadu - I. etapa Stavební práce a… 1990000 5. 6. 2017 11:00
Kostel sv. Markéty, Erpužice - sanace trhlin a opr Stavební práce a… 450000 26. 4. 2017 14:00
Stavební úprava MK u bytových domů - Erpužice seve Stavební práce a… 4161000 27. 2. 2017 0:00
Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Stavební práce a… 1261000 9. 11. 2016 0:00
Úprava návsi v obci Blahousty Stavební práce a… 1995000 3. 8. 2016 11:00
Rozšíření kanalizace v jihovýchodní části obce Erp Vodohospodářství a… 450000 8. 2. 2016 11:00
Pořízení vybavení pro nakládání s biologicky rozlo Doprava, nákup,… 378000 31. 7. 2015 11:00
Pořízení vybavení pro nakládání s biologicky rozlo Doprava, nákup,… 326000 10. 7. 2015 11:00
Pořízení vybavení pro nakládání s biologicky rozlo Údržba zeleně a… 206000 10. 7. 2015 11:00
Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole v Erp Údržba zeleně a… 1310000 10. 7. 2015 11:00
Kanalizace Malovice - přepojení stoky A Vodohospodářství a… 755000 1. 6. 2015 11:00
Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Stavební práce a… 9890000 7. 4. 2015 11:00
Oprava dešťové kanalizace Erpužice - sever - I.eta Vodohospodářství a… 733547 9. 2. 2015 11:00
Rekonstrukce střechy KD Erpužice Stavební práce a… 1028500 11. 8. 2014 11:00
Vodovod a kanalizace pro obytnou zónu JZ, Erpužice Vodohospodářství a… 726000 4. 8. 2014 11:00
Přístavba a stavební úpravy MŠ v Erpužicích - dodá Gastronomické služby 800000 1. 7. 2013 12:00
Zpět na současné zakázky